Der findes MANGE regler til Beer Pong, hvilket betyder, at
de fleste barer, fredagsbarer og turneringer har sit eget sæt.
Det har Danish Series Of Beer Pong også!

Vi har lavet disse regler for at give et godt flow i spillet, så alle kan være med og at det går forholdsvis hurtigt. Derfor har vi to slags regler i vores officielle regelsæt, nemlig Basic Rules og House Rules. Disse forklarer vi lige om lidt.

Vores Basic Rules skal I altidspille med til Danish Series Of Beer Pong. De gør nemlig at spillet kan afvikles i et godt pace.

Vores House Rules er små tilføjelser, der er med til at give spillet kant – det er selvfølgelig noget, du selv bestemmer om du vil spille med. I hver kamp til Danish Series Of Beer Pong, aftaler jeres og modstander holdet indbyrdes hvilke regler I ønsker at tilføje til jeres kamp. Ønsker modstanderholdet en bestemt regel i spillet, som dit hold ikke ønsker, må I forhandle jer til et kompromis. Brug eventuelt elementer, som hvem der starter eller banehalvdel i jeres forhandlinger til et kompromis. Kan I ikke blive enige, udgår alle House Rules.

Basic Rules:

Inden I starter:

Start med at stille spillet op enten med 6 kopper (med 2 øl) eller 10 kopper (med 3 øl). Husk også at bruge to skyllekopper, så I har rene bolde til hvert kast uden øl og snavs.

Vi bruger i Danish Series of Beer Pong både borde, kopper og bolde fra Tipsybox.dk.

I skal selvfølgelig også afgøre hvilket hold, der starter første runde. Find ud af det på en af følgende to måder:

 • Sten, saks, papir.
 • Shoot Off/Face Off (se denne under House Rules)

Til Danish Series of Beer Pong afgøres det ved sten, saks, papir – bedst ud af 1.

Spillets gang:

Skiftevis, kaster hvert hold sine to bolde. Alle kast skal være overhåndskast og I må kun kaste én bold pr. mand pr. tur. Når begge bolde er kastet – og I rammer kopper, fjernes de og øllet drikkes. Ellers er det modstandernes tur til at kaste med boldene efter de er skyllet rene i skyllekoppen.

Her er der dog også enkelte forholdsregler at have i baghovedet:

 • Elbow: Når en spiller skal kaste, skal albuen være bag bordets kant. Overtrædes der, er der omkast. Hvis du mener din modstander overtræder, så sig det gerne inden han kaster. Husk god sportsmanship!
 • Double: Hvis et hold rammer to bolde i to forskellige kopper i samme runde, kaldes det en double. De to kopper fjernes og holdet får to ekstra kast. Der kan ikke re-rackes (samling af kopperne) lige efter en double, men kun ved starten af en runde.
 • Triple: Hvis et hold rammer to bolde i samme kop, kaldes det en triple. Ved en triple skal den ramte kop fjernes sammen med 2 ekstra kopper, som det forsvarende hold vælger.
 • Re-rack: Hvert hold må én gang i løbet af spillet re-racke, altså omrokkere modstandernes kopper for at samle dem. Det gøres ofte, når der er 3 eller 4 kopper tilbage, hvor de enten kan stilles i en lille trekant eller en diamant (se Cup Formation senere). Det må gøres uanset antal. Re-racket skal foretages inden der kastes i en tur. Kopperne skal stilles inden for markeringerne på bordet.
 • Defence: Det er tilladt at beskytte sine kopper, f.eks. ved at holde hænderne foran dem, når der skal skydes på dem. Hvis ens arm eller hånd bliver ramt, mens den er over bordet, tæller det som en ramt kop, der skal fjernes – også selv om bolden ikke så ud til at ramme i en kop. Det er tilladt at slå en bold væk, når den har ramt bordet eller kanten på en kop og hopper op i luften.
 • Spill it: Hvis en spiller vælter sin egen kop – f.eks. hvis han prøver at forsvare mod en bounce, hvis en bold rammer en kop eller kanten derpå, og den vælter fordi den havde for lidt øl i eller hvis en spiller bare er fuld og vælter en kop, tæller den i alle tilfælde, som en ramt kop og skal fjernes.
 • Fumble: Hvis en spiller taber en bold ned i en af sine egne kopper, er spilleren et fjols. Koppen tæller og skal fjernes.
 • Fixed Cups: Kopper skal til en hver tid stå i markeringer på bordet. Hvis de ”skøjter” ud, f.eks. pga. øl på bordet eller fordi de bliver ramt på kanten, skal de stilles tilbage i markeringen. Bemærk, dette gælder alle kopper, også vandkoppen.
 • Behind Enemy Lines: Under et kast, er det ikke tilladt at stå ved siden af bordet. Hverken for det angribende hold eller det forsvarende hold. Det gælder også den, der kaster.

Spillets afgørelse:

Spillet er slut, når et hold har ramt alle modstanderholdets kopper. Når dette sker, vælger vinderen hvem der skal have det resterende øl fra spillet. Husk at der ikke er drikketvang. Beer Pong handler om at ramme kopperne, ikke hvem der kan drikke mest, om end det er en fordel.

House Rules:

Følgende regler er ikke nødvendige for at spillet kan køre sin gang, men de pifter spillet op og kan gøre det sjovere. Til Danish Series Of Beer Pong aftales disse regler fra kamp til kamp, holdene i mellem.

 • Bounce: Hvis en bold skydes ned mod bordet, og hen mod kopperne – i stedet for op i luften – kaldes det et bounce. Hvis et bounce kast rammer i en kop, skal den ramte kop fjernes samt en ekstra kop, som det forsvarende hold selv vælger. Når der bounces, må det forsvarende hold slå bolden væk, efter den har ramt bordet.
 • Rollback: Hvis en bold rammer en kop og den triller tilbage til over midten af bordet, må det angribende hold tage den. Får de den, før den rammer gulvet, får spilleren et ekstra kast. Det forsvarende hold må altid forsøge at få fat på bolden, eller slå den ned fra bordet, så det angribende hold ikke får den. Ekstra kastet, som følge af et rollback, skal være et trick-shot. F.eks. under benet, bag om ryggen eller med ryggen til bordet.
 • Blow/Finger: Hvis en bold rammer en kop og bolden snurrer rundt i koppen, så må den pustes eller “pilles” op med en finger. Koppen må ikke røres eller flytte sig. Der må heller ikke komme øl med op, hvis der pustes, ligesom fingeren ikke må røre øllet, hvis bolden pilles op. Det skal gøres inden bolden har rørt ved øllet.
 • On fire: Hvis en spiller rammer 3 kast i træk, går spilleren On-fire og må fortsætte indtil der misses en kop. Bemærk, hvis en spiller går on-fire i samme runde som en double, får de begge bolde tilbage, men spilleren er stadig on-fire. Hvis en spiller går on-fire i samme runde som en triple, får spilleren sin egen bold retur.
 • Last Chance/Revenge: Hvis det hold der startede kampen, rammer modstandernes sidste kop først, har det andet hold en sidste runde til at udligne, så I har haft lige mange runder. Hvis det lykkedes at udligne, går kampen i overtid. Overtiden spilles med 1 kop på plads #5 (se Cup formation) i hver ende. Holdene skiftes til at kaste 1 bold. Når et hold rammer, er overtiden slut, og holdet vinder kampen.
 • Face off/Shoot off: I stedet for at afgøre hvem der starter, med sten, saks, papir, kan der spilles face off/shoot off. Her skal en spiller fra hvert hold, på samme tid, skyde efter modstandernes kopper, mens de holder øjenkontakt. Det hold der først rammer, får lov at starte. (Bolden tages op igen og holdet får nu to kast).
 • Chug-A-Lug: Ramte øl skal drikkes inden der må kastes igen. Dette gælder også ved en double, eller on-fire hvor bolden(e) går tilbage.
 • Cup Formation: En cup formation er, når I samler kopperne. Det kan gøres, så de samles til en trekant, til en diamant. Spilles her i overtid, sættes koppen på plads 5, også kaldet bitch cup.

Du er nu kommet til bunds i vores regler til Danish Series Of Beer Pong.
God fornøjelse med spillet!